Home

Welkom bij de Koninklijke Toneelbond Kunst Veredelt Zomergem.

Een dynamische groep van Zomergemse acteurs, die meerdere malen per jaar

het beste van zichzelf geven.


      "Het bewustzijn voor een publiek te staan, dat elk onzer bewegingen opmerkzaam gadeslaat, maakt dat iedereen in meerdere of mindere mate komedie speelt. Zo worden velen slechts door de ernst van het leven aangegrepen, wanneer zij hem op de planken gespeeld zien.

Want iedereen heeft zijn eigen schouwburg, waarin hij regisseur, acteur, auteur, souffleur, decorschilder en portier tegelijk is, en nog publiek op de koop toe!"


BHouse. Copyright @ All Rights Reserved.

BANK